Lokalizacja
Budynek zlokalizowany jest przy ulicy Mazowieckiej w Częstochowie, w pobliżu pięknej alei spacerowej ze szpalerem brzóz.
Rozwijająca się infrastruktura osiedla  dostarcza wiele usług dla mieszkańców.
Bliska lokalizacja komunikacji miejskiej.